Verspreiding en overzichtskaarten

De eikenprocessierups is een insect dat van nature voorkomt in Nederland, maar tijdens de 20e eeuw weinig werd opgemerkt. Vanaf eind jaren 80 van de vorige eeuw neemt de omvang van de populaties toe in Brabant en Limburg. In 1996 nemen we daar een explosie van eikenprocessierupsen waar, met veel overlast en gezondheidsklachten. Als ‘Aanspreekpunt eikenprocessierups’ heeft de NVWA inventarisaties van de verspreiding uitgevoerd over de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010. De afgelopen 25 jaar heeft eikenprocessierups zich over heel Nederland verspreid. Overlast kan nu overal ontstaan bij eiken. In 2015 werd met name uit Gelderland, Overijssel en Drenthe overlast gemeld.

Overzichtskaarten