Voorkom irritatie bij bestrijding

Bij bestrijding van de eikenprocessierups kunnen irritatieklachten worden veroorzaakt door brandharen van de eikenprocessierups. Brandharen uit oude nesten van voorgaande jaren kunnen vrijkomen door de wervelingen die worden veroorzaakt door spuitapparatuur.

Het toepassen van bestrijdingsmiddelen in het 4e, 5e en 6e stadium kunnen ook gezondheidsklachten veroorzaken. Deze worden dan veroorzaakt door luchtwervelingen waardoor brandharen van de rupsen uit de 'verse' nesten in de lucht gebracht. De NVWA ontraadt daarom expliciet de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen via een boomnevelspuit als er rupsen in deze stadia aanwezig zijn.

Houd tijdens de bestrijding ook rekening met voorbijgangers en (huis)dieren. Voorkom dat zij in aanraking komen met het middel, brandharen en nesten.

Informeer burgers vooraf over de bestrijding en maak in sommige gevallen gebruik van afzettingen.

Arbo eisen bij bestrijding

De uitvoerder van bestrijding van de eikenprocessierups moet zich goed beschermen tegen de nadelige effecten van de brandharen, zoals irritatie en allergische reacties. Meer over bescherming en ARBO-eisen tijdens de bestrijding op de website van STIGAS en van Kenniscentrum Eikenprocessierups (FSD).

Voorkom afval met brandharen

De verschillende methoden van bestrijding kunnen afval opleveren waar u zorgvuldig mee moet omgaan. In het document Afvalverwerking van rupsrestanten vindt u meer over de regelgeving voor afvalverwerking.

Zie ook