Sector neemt maatregelen tegen nieuw tomatenvirus ToBRFV

Het samenwerkingsverband TuinbouwAlert heeft na het aantreffen van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) eind vorig jaar bij Duitse telers een hygiëneprotocol opgesteld. Het virus is wereldwijd aangetroffen, waaronder in Duitsland, Italië, Jordanië, Israël, USA en Mexico. ToBRFV is géén EU quarantaineorganisme.

close up van een tomatenplant met 4 tomaten aan een stengel
©Pixabay
Foto van een gezonde tomatenplant

Naar aanleiding van de vondsten in Duitsland heeft de NVWA vorig jaar een risico-inschatting gemaakt voor Nederland. De conclusie daarvan luidde dat bij een eventuele vondst in Nederland er door de NVWA geen maatregelen zullen worden opgelegd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kans van slagen om het virus uit te roeien klein wordt geacht. ToBRFV is een zeer virulent virus dat zich snel verspreidt via contact. Om het virus actief te bestrijden zouden bedrijven de teelt moeten ruimen, terwijl er een grote kans is dat het virus dan alweer nieuwe bedrijven heeft besmet. Daarnaast is er een relatief grote kans dat het virus achterblijft in de kas en daarna de nieuwe teelt besmet. Het is nog onduidelijk hoeveel schade het virus geeft. Tevens wordt gemeld dat de symptomen variëren tussen tomatencultivars.

Op dit moment zijn er bij de NVWA nog geen meldingen gedaan van besmettingen. Door sectorpartijen is er proactief een hygiëneprotocol opgesteld en breed verspreid onder telers. Hygiënemaatregelen dragen bij aan het tegen gaan van een virusinfectie in het gewas. De sector is reeds bekend met hygiënemaatregelen bij verwante virussen, zoals het komkommerbontvirus. De situatie heeft de aandacht van de NVWA; zo zal er tijdens de reguliere jaarlijkse survey op tomaten- en paprikabedrijven actief gekeken worden naar de aanwezigheid van ToBRFV. Eventuele vondsten zullen internationaal gerapporteerd worden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.
Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum  of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).