Meldplicht ToBRFV-virus

Op dit moment is er sprake van een zware verdenking van tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) bij een tomatenteler in het Westland. De Europese Commissie heeft besloten om ToBRFV per 1 november 2019 als een bestrijdingsplichtig organisme (quarantaine organisme) aan te wijzen. Vanwege de verdenking in het Westland heeft de NVWA het virus al per 4 oktober als quarantainewaardig aangemerkt. Als gevolg daarvan geldt vanaf 4 oktober 2019 een meldplicht. Bekende natuurlijke waardplanten zijn tomaat, Spaanse peper en paprika. Bij een vondst op een vruchtenbedrijf wordt het bedrijf niet geruimd maar worden hygiëne maatregelen opgelegd om verspreiding te voorkomen.

Close up van bladeren van een tomatenplant aangetast door het ToBRFV virus
©NVWA

Meldplicht

Bij vermoeden van aanwezigheid van dit virus dient er direct een melding bij de NVWA te worden gedaan. Dit kan via de website van de NVWA of via 0900-03 88.

Gevaarlijk voor planten

Het tomato brown rugose fruit virus behoort tot het geslacht Tobamovirus. Tobamovirussen zijn zeer makkelijk via contact (mechanisch) overdraagbaar en daardoor zeer besmettelijk. Denk bijvoorbeeld aan besmetting via fust, handen, handschoenen, gebruikte gereedschappen of mobiele telefoons. Daarnaast zijn tobamovirussen via zaad overdraagbaar op de jonge planten en kunnen ze een lange tijd infectieus blijven. ToBRFV is niet gevaarlijk voor mensen of dieren.

Hoe verder?

De NVWA verzamelt op dit moment alle informatie en doet onderzoek naar de bron van de besmetting in het Westland. Bedrijven waar een verdenking wordt geconstateerd krijgen de maatregelen uit het eliminatiescenario opgelegd. Dat betekent dat zij maatregelen moeten nemen om verspreiding te voorkomen naar andere teelten. Als een teler gebruik maakt van een pakstation worden ook daar maatregelen opgelegd om verspreiding te voorkomen.

De betrokken sectororganisaties zijn inmiddels door de NVWA geïnformeerd over de maatregelen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).