NVWA: ToBRFV op tomaten-, paprika- en hete peperzaad uit meerdere landen

Meerdere zaadpartijen uit China, Israël en Jordanië zijn positief getest voor het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Eerder maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) al bekend dat  een partij tomatenzaad uit Peru positief getest is voor het virus. Het gaat nu zowel om tomatenzaad als om paprika- en hete peperzaad.

Positief getoetste zaadpartijen zonder fytosanitair certificaat vernietigd

Op Schiphol heeft de NVWA  - in samenwerking met de Douane - zaadpartijen zonder fytosanitair certificaat onderschept bij import in Nederland uit Jordanië en deze partijen bemonsterd. Al deze partijen zijn positief getest op ToBRFV en daarna direct vernietigd. De Europese Plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031 schrijft voor dat plantaardige producten zoals zaden bij import in de EU voorzien moeten zijn van een fytosanitair certificaat.

Gevolgen voor zaadbedrijven

Sinds 1 november 2019 schrijft de Europese noodmaatregel  2019/1615 voor dat zaadbedrijven tomaten-, paprika- en hete peperzaad waarop ToBRFV is aangetroffen niet in het handelsverkeer mogen brengen. Indien het zaad reeds in het handelsverkeer is gebracht moeten de getroffen zaadbedrijven hun afnemers informeren, een terugroepactie (recall) doen voor nog niet gebruikt tomaten-, paprika- en hete peperzaad en informatie aan de NVWA aanleveren ten behoeve van tracering.

Stand van zaken bij tomatentelers en plantenkwekers

Naar aanleiding van meldingen van tomatentelers en daarop volgende bemonstering en toetsing zijn 2 nieuwe tomatentelers zwaar verdacht.  Het aantal vondsten en zware verdenkingen van ToBRFV bij tomatentelers komt hiermee op 19 vondsten en 3 zware verdenkingen. De NVWA toetst na minimaal 3 maanden na het planten van de volgende teelt of de besmette teeltbedrijven voor vrijgave in aanmerking komen.
Bij plantenkwekers is ToBRFV tot op heden niet aangetroffen.

Bronnen van ToBRFV in Nederland

De analyse van de gegevens van Next Generation Sequencing (NGS), waarmee het volledig RNA van het virus in kaart wordt gebracht, duidt op minimaal 3 verschillende bronnen voor de besmettingen bij de tomatentelers in Nederland.

Over ToBRFV

ToBRFV behoort tot de tobamovirussen en kan schade veroorzaken in de teelt. Tobamovirussen blijven lang infectieus op allerlei oppervlakken en zijn makkelijk via contact overdraagbaar op waardplanten. Nieuwe besmettingen kunnen bijvoorbeeld optreden via handen, handschoenen, gebruikte gereedschappen, fust of mobiele telefoons. Daarnaast zijn tobamovirussen via zaad overdraagbaar op jonge planten. Via handel in besmet zaad en vruchten kunnen de virussen over grote afstanden worden verspreid. ToBRFV is een zeer besmettelijk plantenvirus maar is niet schadelijk voor mens en dier.

Meldplicht

Sinds 1 november 2019 is het ToBRFV door de Europese Commissie aangemerkt als een bestrijdingsplichtig organisme (quarantaineorganisme). Daarom geldt er een meldplicht voor een ieder die een vermoeden heeft van aanwezigheid van dit virus. Meldt men niet, dan is er sprake van een overtreding en zal de NVWA handhaven.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).