Onderzoek en maatregelen

In 2002 en 2003 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek gedaan naar de verspreiding van de pseudoschimmel Phytophthora ramorum in Nederland. Op ruim 2% van de geïnspecteerde locaties is de schimmel gevonden. Bij alle vondsten zijn maatregelen opgelegd om aangetaste planten te ruimen om verspreiding tegen te gaan.

Onderzoek levenswijze van Phytophthora ramorum

In Nederland is de pseudoschimmel in de groene ruimte gevonden bij Rhododendron, Viburnum, Fagus (beuk) en Quercus rubra (Amerikaanse eik). De pseudoschimmel wordt vooral gevonden in beplantingen van rododendrons in schaduwrijke situaties, waarin planten langdurig nat blijven, bijvoorbeeld in de onderbegroeiing van bossen. Alleen op aangetaste rododendrons worden sporen gevormd, die zich naar andere planten kunnen verspreiden. In de aangetaste beplantingen van Rhododendron, die slecht worden onderhouden, kan de infectiedruk toenemen. Andere bomen en struiken (bijvoorbeeld beuken of Amerikaanse eiken) in de directe omgeving kunnen hierdoor ook worden aangetast. Op enkele plekken waar beuken en Amerikaanse eiken zijn aangetast volgt de NVWA de ontwikkeling van de ziekte in de bomen en de verdere verspreiding.

Europese maatregelen voor de boomkwekerij

Maatregelen moeten ervoor zorgen dat alleen gezonde planten worden verhandeld. Een groot aantal plantensoorten moet geïnspecteerd worden op aanwezigheid van symptomen van de pseudoschimmel. Planten van Rhododendron, Viburnum en Camellia moeten van een plantenpaspoort zijn voorzien als garantie dat het organisme niet is gevonden. De Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw) voert deze inspecties in Nederland uit in boomkwekerijen.

Maatregelen voor de Groene ruimte

Maatregelen zijn erop gericht verspreiding van Phytophthora ramorum in de groene ruimte tegen te gaan. Voor locaties in Nederland, waar de NVWA de pseudoschimmel vindt, legt de NVWA een dringend advies op om aangetaste planten op te ruimen. Indien de eigenaar of beheerder van de besmette locatie aangetaste planten niet wenst op te ruimen, dan blijven de maatregelen van kracht om verspreiding van Phytophthora ramorum tegen te gaan.