Situatie in Europa

Uit onderzoek blijkt dat in Europa en Noord Amerika een groot aantal inheemse en uitheemse plantensoorten gevoelig is voor aantasting door Phytophthora ramorum. Dat aantal neemt jaarlijks toe.

In Californië zorgt deze pseudoschimmel voor afsterving van bossen op grote schaal; vooral bij inheemse eiken. Een dergelijke grootschalige aantasting is in Europa niet vastgesteld. Wel wordt duidelijk dat in Europa de schimmel kan overgaan van rododendrons op andere planten of bomen, zoals beuken, kastanjes, bosbessen en Amerikaanse eiken. Recent is Phytophthora ramorum in het Verenigd Koninkrijk bij Larix gevonden op meer dan 70 locaties, waar aangetaste bomen op grote schaal worden verwijderd. Ook vanuit besmette Larix kan Phytophthora ramorum overgaan op andere planten. In Nederland komen besmettingen verspreid over het hele land voor, van gemeentelijke parken tot bossen en van kwekerijen tot particuliere tuinen.