Voorkomen verspreiding Phytophthora ramorum

Om verspreiding te voorkomen heeft de NVWA een aantal verwijdermethoden opgesteld, om de (vermoedelijk) door Phytophthora ramorum aangetaste planten en gewasresten (van rododendron) zonder risico’s op te ruimen.

Verwijder aantastingen

Het is mogelijk om bij lichte aantastingen de plant laag af te zagen en te laten hergroeien. Controleer planten periodiek; wanneer de hergroei is besmet, is doden of verwijderen van de hele struik alsnog nodig.

Verwijderen van zieke planten kan op de volgende wijze:

 • ruimen met wortel en tak. Bij het opruimen van planten alle wortelresten grondig opruimen om hergroei te voorkómen;
 • afzagen en toepassen van een stobbendodend middel op basis van de werkzame stof glyfosaat. Wanneer er sprake is van wortelvergroeiingen kan er schade optreden aan naburige planten. Verbreek daarom alle wortelcontacten, vóórdat een behandeling met glyfosaat wordt uitgevoerd.

Let op omringende beplanting

De schimmel kan zich gemakkelijk via (spat)water verspreiden. Planten rondom visueel zieke planten zijn daardoor vaak besmet, zonder duidelijke symptomen. Daarom kunt u het beste planten met symptomen en gevoelige planten (vooral Rododendron) in een ruime straal rondom de zieke planten afzagen of ruimen.

Maak verwijderd plantenmateriaal onschadelijk

Mogelijk besmette planten en plantenresten kunt u op de volgende manieren onschadelijk maken:

 • Verbranden op de locatie
  Hiervoor kunt u bij de gemeente toestemming aanvragen. Transport en bewaren van opgeruimd materiaal levert risico’s op voor verspreiding van de pseudoschimmel. Het verbranden van resten in de open haard wordt daarom afgeraden.
 • Plantmateriaal versnipperen en op locatie laten liggen
  Dit geldt alleen voor plaatsen zonder risico voor verspreiding van het organisme en niet op plekken waar langs wordt gelopen of gefietst. Op plaatsen waar versnipperd materiaal blijft liggen, adviseren wij u gedurende minimaal drie jaar geen gewassen te planten die gevoelig zijn voor Phytophthora ramorum.
 • Afvoeren
  Voer het materiaal af in een gesloten transportmiddel naar een afvalverbrandingsinstallaties of tunnelcomposteerder. Let op: wanneer u aangetast materiaal bij het GFT-afval of op de composthoop gooit, zorgt u voor verspreiding van de pseudoschimmel. Gooi deze plantenresten daarom bij het restafval.

Voorkom schade aan de natuur

Wanneer u aangetaste beplantingen opruimt neem dan hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht:

 • ruim mogelijk besmette planten niet in het broedseizoen;
 • ga na of er beschermde planten of diersoorten op de locatie aanwezig (kunnen) zijn. Indien dit zo is, houd hiermee rekening bij het opruimen.

Koepelorganisaties hebben voor professionele beheerders een gedragscode voor het opruimen in bos- en natuurgebieden om onnodige schade te voorkómen. De gedragscode is te vinden op de website van Bosgroepen bij de pagina 'downloads'.

Ontsmet schoeisel en werktuigen na gebruik

U kunt het beste schoeisel en gereedschap dat is gebruikt voor het verwijderen van mogelijk besmette planten (zoals snoeischaar, spade etcetera), schoon borstelen en ontsmetten met spiritus of dettol.
Machines zoals een houtversnipperaar en transportmiddelen, reinigt u ter plaatse grondig met een hogedrukreiniger of stoomcleaner.