Eisen voor handel binnen de EU

Vanaf 11 april 2022 moeten alle planten met aanhangend groeimedium die binnen de EU worden verhandeld voldoen aan een van de onderstaande opties. Dit geldt ook voor graszoden. Waterplanten en weefselkweek zijn uitgezonderd van de eisen.

 • De planten komen uit een gebied waarvan officieel is vastgesteld dat Popillia japonica er niet voorkomt.
 • De planten zijn hun hele leven geteeld in een productielocatie, die dusdanig is afgesloten, dat Popillia japonica niet binnen kan komen. Verder geldt dat vervoer van planten alleen buiten de vliegtijd van Popillia japonica mag, of als ze zodanig zijn verwerkt en verpakt dat geen besmetting met Popillia japonica kan ontstaan tijdens het vervoer.
 • De planten zijn hun hele leven geteeld in een productielocatie, die officieel is goedgekeurd voor de productie van planten vrij van Popillia japonica, en die voldoet aan alle onderstaande eisen:
  • het groeimedium is vrijgehouden van Popillia japonica met geschikte mechanische maatregelen of andere behandelingen
  • op de planten zijn dusdanige maatregelen genomen, dat ze gegarandeerd vrij zijn van Popillia japonica
  • vóór het in het verkeer brengen zijn de planten en het aanhangend groeimedium officieel geïnspecteerd en het groeimedium tevens bemonsterd.
  • het vervoer van planten mag alleen buiten de vliegtijd van Popillia japonica, of als ze zodanig zijn verwerkt en verpakt dat geen besmetting met Popillia japonica kan ontstaan tijdens het vervoer.
 • De planten zijn hun hele leven geteeld in een productieplaats, die voldoet aan alle onderstaande eisen:
  • is vrij bevonden van Popillia japonica op grond van 1 officiële jaarlijkse inspectie en maandelijkse inspecties gedurende de laatste 3 maanden voor export van alle planten. Daarbij worden ook de onkruiden bekeken, en het aanhangend groeimedium bemonsterd.
  • heeft rondom een bufferzone van minstens 100 meter die vrij is bevonden van Popillia japonica op grond van een officiële jaarlijkse survey.
  • onmiddellijk voor export zijn de planten en het aanhangend groeimedium officieel geïnspecteerd en het groeimedium tevens bemonsterd.
  • het vervoer van planten mag alleen buiten de vliegtijd van Popillia japonica, of als ze zodanig zijn verwerkt en verpakt dat geen besmetting met Popillia japonica kan ontstaan tijdens het vervoer.

Nederland is vrij van Popillia japonica. Het is belangrijk aangekochte planten uit andere landen te controleren op aanwezigheid van Popillia japonica. De kever kan soms al in gebieden aanwezig zijn, zonder officieel te zijn gevestigd. Deze controle is extra belangrijk als u planten invoert uit EU-landen waar Popillia japonica voorkomt. Wees alert op gras dat als onkruid aanwezig is; de kever legt graag eitjes in grond waarin grassen staan.

De officiële tekst van deze regelgeving vindt u in Verordening (EU) 2019/2072, bijlage VIII punt 2.1. Deze verordening is beschikbaar in meerdere talen.