Maatregelen bij vondst van Popillia japonica

Maatregelen bij import

Als Popillia japonica wordt aangetroffen in een importzending mag uw zending de EU niet in. Dit geldt voor alle zendingen met plantaardig materiaal ook zonder aanhangend groeimedium. Het geldt dus ook voor planten voor opplant met schoongespoelde wortels, maar ook voor bijvoorbeeld stekken, takken, vruchten, en snijbloemen.

Maatregelen bij vondst in Nederland

Bij een vondst van Popillia japonica in Nederland nemen we maatregelen om de kever uit te roeien. Welke uitroeiingsmaatregelen wij nemen staat op dit moment nog niet in detail vast. In ieder geval wordt een gebied afgebakend bestaand uit een besmette zone en een bufferzone. In dat gebied gaan onder meer eisen gelden voor de handel in planten met aanhangend groeimedium (grond), en voor het verplaatsen van grond en gebruikt groeimedium naar buiten het afgebakend gebied.

Ook gaan wij na waar de besmetting vandaan is gekomen, en of er eerder besmet materiaal is verhandeld. Daarbij bezoeken wij zonodig andere bedrijven en locaties in Nederland en onderzoeken in de omgeving of de kevers zich verspreid hebben. Het onderzoek richt zich zowel op bedrijven en particulieren, als op de groene ruimte. Op iedere locatie waar Popillia japonica wordt aangetroffen nemen wij uitroeiingsmaatregelen.