Quarantaine(waardige) organismen

De NVWA rapporteert en onderzoekt vondsten van schadelijke organismen op planten die nog niet in Nederland voorkomen. We bestrijden ze, om verspreiding te voorkomen.

Nederland is een belangrijk internationaal verkeersknooppunt voor plantmateriaal. Niet alleen als invoer- en uitvoerhaven voor de EU, maar ook als centrum voor handel binnen de EU. Daardoor bestaat het risico van introductie en verspreiding van quarantaine(waardige) organismen.