Snijden van pootgoed

Wilt u pootgoed snijden? Of wilt u telen met gesneden pootgoed? Dan zijn er regels van toepassing. Lees wat ze precies inhouden. 

Als u met pootaardappelen werkt, houdt u dan rekening met het volgende:

 • U mag geen aardappelen snijden op een productielocatie van pootaardappelen.
 • U mag geen pootaardappelen telen met gesneden pootgoed.

Beide verboden lichten wij hieronder toe.

Snijverbod op productielocatie van pootaardappelen

U mag geen aardappelen snijden op een productielocatie van pootaardappelen. Dat betekent dat u werktuigen en installaties op een productielocatie niet mag gebruiken voor het snijden van pootaardappelen. En u mag ze ook niet gebruiken voor handelingen met gesneden pootaardappelen. 

Andersom mag u werktuigen en installaties die gebruikt zijn voor het snijden en/of verwerken van gesneden pootaardappelen, niet gebruiken op een pootaardappelbedrijf.

Teeltverbod met gesneden pootgoed

U mag geen pootaardappelen telen met gesneden pootgoed. 

Let op: er geldt een uitzondering op het verbod als u (gesneden) pootgoed gebruikt voor de teelt van consumptie- of zetmeelaardappelen en u op uw bedrijf géén pootaardappelen teelt.

U mag wel gebruik maken van gesneden pootgoed bij de teelt van consumptie- of zetmeelaardappelen. voorwaarde is dan wel dat u geen pootaardappelen teelt op uw bedrijf. 

Geen keuring door NAK

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) keurt geen partijen pootaardappelen, waarvan bekend is dat er gebruik gemaakt is van gesneden pootgoed.

Aanvullende maatregel door NVWA

Als u op uw bedrijf naast pootaardappelen ook zetmeel- of consumptieaardappelen teelt, en daarvoor gesneden pootgoed gebruikt, krijgt u te maken met een aanvullende fytosanitaire maatregel. Van al uw partijen pootaardappelen wordt na de oogst, in plaats van 1 monster per partij, 1 monster per 25 ton genomen voor onderzoek op ringrot. Deze maatregel geldt voor 3 jaar, en gaat in, in het jaar dat u heeft gebruikgemaakt van gesneden pootgoed.

Komt ringrot voor in Nederland?

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat ringrot voorkomt in Nederland. De laatste vondsten van ringrot in Nederland waren bijna 10 jaar geleden. 

Waarom gelden deze regels?

Door de regels wordt het risico op introductie en verspreiding van het zeer besmettelijke ringrot in Nederland geminimaliseerd. De maatregelen zijn preventief.     

Bij vondsten in het verleden waren er sterke aanwijzingen dat er een relatie lag tussen de vondsten van ringrot in consumptieaardappelen en de vondst op een bedrijf waar niet alleen pootaardappelen gesneden werden voor de eigen pootaardappelteelt, maar ook bedrijfsvreemd pootgoed in opdracht van andere telers. 

Als u van een besmette partij pootgoed snijdt, leidt dat niet alleen tot een snelle verspreiding van deze bacterieziekte binnen de partij, maar ook op de kans op verspreiding naar partijen die daaropvolgend worden gesneden, is groot.

Contact met pootaardappelen is bijzonder risicovol, omdat pootgoed veelal wordt afgeleverd aan andere (poot)aardappeltelers en een ringrotbesmetting zich zo kan verspreiden over grote afstanden.

Besmette materialen

En ook bij contact met besmette materialen kunnen aardappelen gemakkelijk geïnfecteerd worden door de ringrotbacterie. 
 

Overlevingsduur ringrotbacterie erg lang

Als u pootgoed snijdt, komen ook machines en kisten in contact met slijm van besmette aardappelen. De ringrotbacterie kan in het slijm erg lang aanwezig blijven op oppervlakten, ook in ingedroogde vorm. 

Adviezen voor het snijden van pootgoed voor teelt consumptieaardappelen

Als u consumptieaardappelen teelt, adviseren wij u zich te houden aan het volgende: 

 • Laat alleen gecertificeerd pootgoed snijden.
 • Laat geen ATR-pootgoed snijden. 
 • Gebruik geen mobiele snijapparatuur. 
 • Besteed het snijden uit aan een gekwalificeerd bedrijf dat een strikt hygiëneprotocol hanteert. 

Gaat u toch op uw eigen bedrijf snijden? Let dan op het volgende: 

 • Ontsmet snijapparatuur zeer grondig voordat u begint met snijden. 
 • Ontsmet snijapparatuur zeer grondig na elke partij die u snijdt. 
 • Reinig en ontsmet na gebruik alle machines en kisten die u heeftgebruiktbij de verwerking en opslag van gesneden aardappelen.

Meer informatie over het preventief ontsmetten voor ringrot leest u bij Ringrot en bedrijfshygiëne.
 

Waar kan ik de regels teruglezen?

Sinds 19 juni 2021 is de Regeling plantgezondheid van kracht. In hoofdstuk (3) ‘Preventie’ staan de wettelijke regels voor onder andere het snijden van pootgoed. 
De Regeling gaat met betrekking tot ringrot in op 2 zaken: 

 • de reikwijdte van het verbod op snijden op bedrijven 
 • de teelt met gesneden pootaardappelen