Risicobeoordelingen quarantaine(waardige) organismen

De NVWA rapporteert en onderzoekt vondsten van schadelijke organismen op planten die nog niet in Nederland voorkomen. We bestrijden ze, om verspreiding te voorkomen. Ook publiceren we per groep risicobeoordelingen.

Quarantaineorganismen zijn organismen die niet/beperkt in de EU aanwezig zijn en volgens EU-wetgeving zeer schadelijk. Lidstaten moeten introductie en verspreiding ervan voorkomen. De Europese fytorichtlijn 2000/29/EG bevat ongeveer 250 Q-organismen(groepen).

Quarantainewaardige organismen zijn (nog) niet in Nederland voorkomende organismen die dreigend zijn voor teelten/de groene ruimte. En mogelijk in aanmerking komen voor de EU-quarantainestatus. Bij een vondst neemt de NVWA maatregelen vergelijkbaar met die bij quarantaineorganismen.