Risicobeoordeling RIVM en RIKILT bij advies BuRO risico's verontreiniging pluimveekarkassen

Het RIVM en RIKILT heeft in opdracht van de NVWA onderzoek gedaan naar de risico's van verontreiniging pluimveekarkassen. De resultaten van het onderzoek staan in deze risicobeoordeling.