NVWA schorst erkenning pluimveeslachthuis

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de erkenning van een pluimveeslachthuis in het Noorden van het land geschorst. Omdat het slachthuis de regels voor diergezondheid en dierenwelzijn onvoldoende onder controle heeft, moet het alle activiteiten staken. Pas wanneer het slachthuis een goed onderbouwd plan van aanpak heeft gemaakt, mag het weer opstarten.

Vleeskuikens

De NVWA heeft het slachthuis ruimschoots in de gelegenheid gesteld om met een gedegen plan te komen om de naleving van wet- en regelgeving te verbeteren. Omdat het bedrijf geen structurele verbetering heeft doorgevoerd en het plan van aanpak niet concreet genoeg was ziet de NVWA geen andere oplossing dan de erkenning van het slachthuis te schorsen.

Risicogericht en uniform toezicht

In 2015 startte de NVWA met een risicogerichte en meer uniforme wijze van controleren bij de 18 grote pluimveeslachthuizen. Sindsdien neemt de NVWA dagelijks bij ieder groot pluimveeslachthuis meerdere omvangrijke steekproeven. Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Pluimveeslachthuizen zijn hier bewuster mee bezig sinds de start van het uniformere toezicht van de NVWA. Bij niet-naleving neemt de NVWA corrigerende maatregelen om het bedrijf alsnog te laten voldoen. Ook gaat de NVWA met de slachthuizen in gesprek over hun individuele aandachtspunten. 

Bij bedrijven waar schriftelijke waarschuwingen en boetes niet tot de gewenste naleving leiden, intensiveert de NVWA het toezicht en neemt ze stringentere maatregelen. Dat kan eventueel leiden tot (tijdelijke) sluiting van een pluimveeslachthuis.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.