NVWA gaat extra controleren op aanleveren van mortaliteitsgegevens van vleeskuikens

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf 1 januari 2021 handhaven op het correct en volledig aanleveren van de dagelijkse mortaliteit en de opgetelde dagelijkse mortaliteit bij de aanvoer van vleeskuikens op het slachthuis. Deze gegevens moeten door de vleeskuikenhouder worden berekend. De sectororganisaties AVINED en Nepluvi en de slachthuizen zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Vleeskuikens
Beeld: ©ANP

Besluit houders van Dieren

Het Besluit houders van dieren geldt voor houders die meer dan 500 stuks gevogelte houden. De regeling schrijft de welzijnseisen voor waar de houder van gevogelte aan moet voldoen. Zo moeten pluimveehouders informatie aanleveren over onder andere de voetzoolleasiescore, dagelijkse sterfte en maatregelen die ze treffen om het welzijn in de stal te verbeteren. Met deze informatie kan de NVWA nagaan hoe het is gesteld met de diergezondheid en het welzijn van de dieren. Mortaliteitspieken zijn een aanwijzing voor het welzijn in de stal. Ook zijn de gegevens van de dagelijkse mortaliteit van belang om de aangeleverde opgetelde dagelijkse mortaliteit te kunnen narekenen. De NVWA controleert of pluimveehouders zich aan deze aanleverplicht houden en onder de norm blijven.

Invullen VKI

Het aanleveren van deze gegevens is alleen verplicht voor vleeskuikenhouders die vleeskuikens houden in de bezettingscategorieën boven 33 kg/m².

Op het VKI zijn 2 vakjes aangegeven waarin de mortaliteit en de gecumuleerde mortaliteit met 1 getal kunnen worden vermeld. Dat is niet nieuw. Wel is nieuw dat de pluimveehouder tegelijk met het VKI het slachthuis van de nodige informatie moet voorzien waarmee het slachthuis kan verifiëren dat de pluimveehouder de juiste berekening heeft gemaakt van de opgetelde dagelijkse mortaliteit. De pluimveehouder mag zelf weten hoe hij de gegevens berekent en aanlevert; de rekentool van RVO.nl is hierbij een handig hulpmiddel. Hieronder staat de link naar de rekentool. Bij gebruik van deze rekentool wordt voldaan aan de eisen van het correct berekenen van de gegevens.

Meer informatie

  • In het Besluit Houders van Dieren is de verplichting terug te lezen in artikel 2.58.
  • De rekentool is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.