Regels zelf doden van pluimvee buiten slachthuis

Houders van pluimvee mogen onder strenge regels zelf enkele dieren doden buiten een slachthuis. Ganzen mogen alleen zelf worden gedood als het dier daarna wordt gebruikt voor de productie van vlees. Deze regels staan in het Besluit houders van dieren en in Verordening (EG) Nr. 1099/2009. Pluimvee dat buiten een slachthuis wordt gedood, moet altijd verdoofd (bedwelmd) zijn. Onverdoofd (ritueel/halal) slachten van pluimvee buiten een slachthuis is niet toegestaan.

Zelf pluimvee doden / slachten

Voor het doden van pluimvee buiten een slachthuis, voor eigen consumptie of ter beƫindiging van het leven van het dier, gelden de eisen uit het Besluit houders van dieren, artikelen 1.12 t/m 1.14. Er moet een onmiddellijke dood intreden. Het afhakken van de kop van pluimvee leidt niet tot een onmiddellijke dood. Daarom moeten de dieren altijd eerst worden bedwelmd. Bijvoorbeeld door ze ernstig hersenletsel toe te brengen door een krachtige, nauwkeurige slag op de kop. Het handmatig breken van de nek bij pluimvee boven 3 kilogram leidt niet in alle gevallen tot een onmiddellijke dood en wordt daarom afgeraden. Deze methoden zijn alleen toegestaan als er door de houder niet regelmatig pluimvee wordt gedood. Bij meer routine, bijvoorbeeld bij huisverkoop van het vlees, moet er aan meer worden voldaan. Dat wordt hieronder toegelicht. Bij het doden moet het dier elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. De persoon die het dier doodt, moet aantoonbare kennis en vaardigheden bezitten om het doden humaan en doeltreffend uit te voeren.

Zelf kleine hoeveelheden pluimvee slachten voor beperkte verkoop

De bedrijfsmatige houder van pluimvee mag zelf buiten een slachthuis kleine hoeveelheden pluimvee slachten voor de verkoop. Hiervoor gelden de regels uit Verordening (EG) Nr. 1099/2009, artikel 3, lid 1 en artikel 4 lid 1. De dieren mogen alleen worden gedood nadat zij eerst zijn bedwelmd, bijvoorbeeld elektrisch. De dieren mogen alleen worden gedood door iemand die genoeg ervaring heeft om ervoor te zorgen dat de dieren worden gedood zonder enige vermijdbare vorm van pijn, spanning, of lijden bij de dieren te veroorzaken (Verordening (EG) Nr. 1099/2009, artikel 7, lid 1). De houder mag kleine hoeveelheden pluimveevlees rechtstreeks leveren aan de consument, horeca of plaatselijke detailhandel. Als 'kleine hoeveelheden' heeft de NVWA vastgesteld: maximaal 200 stuks pluimvee per week en maximaal 2.000 stuks pluimvee per jaar.

Doden van eendagskuikens op broederij

Het doden van eendagskuikens op een broederij mag alleen volgens de toegestane methoden uit Verordening (EG) Nr. 1099/2009, bijlage I, hoofdstuk I: maceratie (onmiddellijk pletten (vermalen) van dieren), en gasmethoden. Personeel van een broederij moet over een passend vakbekwaamheidsniveau beschikken. De gebruiksinstructie en onderhoudsinstructie van de apparatuur die wordt gebruikt voor het doden, moeten aanwezig zijn. De apparatuur moet ook worden onderhouden en gecontroleerd.

Bedwelmen van pluimvee

Bedwelmen is het verdoven van een dier voordat het dier wordt gedood. Bij sommige methodes gaat dit tegelijk. Een overzicht van toegestane bedwelmingsmethoden voor dieren die worden gedood voor de productie en de verkoop van het vlees of andere producten staat in bijlage 1 van Verordening (EG) Nr. 1099/2009.

Nuttige informatie voor particulieren over het doden van pluimvee staat op de (Engelstalige) website van de Humane Slaughter Association.