Wetgeving pootringen

Fokt u beschermde vogels genoemd in de vogelrichtlijn, het verdrag van Bonn of de CITES-verordening? Dan moeten uw vogels een pootring hebben.

Administratie bijhouden

U moet in bepaalde gevallen ook een administratie bijhouden van de vogels die u fokt. De Wet natuurbescherming schrijft dit voor. In de Regeling natuurbescherming vindt u de juiste pootringmaten en de regels over een administratie, zie artikel 3.23.

Verder moet u zich houden aan de regels uit de Wet dieren.