Onderzoeksresultaten zwembandjes 2017

Opblaasbare zwembandjes moeten aan de Europese veiligheidseisen voldoen om het risico op verdrinken te verkleinen. De NVWA onderzocht of opblaasbare zwembandjes op de Nederlandse consumentenmarkt voldoen aan de eisen voor de naadsterkte. Ook zijn relevante delen van de bijbehorende technische documenten beoordeeld. In deze rapportage staan de uitkomsten van het marktonderzoek 2017.