NVWA-onderzoek houten speelgoedtreintjes: veel treintjes voldoen niet aan de eisen

Van de 21 houten speelgoedtreintjes die de NVWA vorig jaar aan een veiligheidsonderzoek onderwierp, voldeed 2/3e niet aan de wettelijke eisen. Bij 5 houten treinsets was zelfs sprake van ernstige tekortkomingen, zoals loslatende kleine onderdelen waardoor verstikkingsgevaar optreedt en magneten die bij inslikken kunnen zorgen voor ernstig letsel. De verkoop van deze treintjes is verboden. Op de website van de NVWA staat een overzicht met foto’s van de onderzochte houten treinsets op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen.

Houten treintje met wagons
Beeld: ©NVWA

De onderzochte treintjes zijn van zoveel mogelijk verschillende merken en importeurs. Daardoor geeft het onderzoek een representatief beeld van de markt. De bedrijven waarbij sprake was van ernstige overtredingen, hebben vorig jaar opdracht gekregen hun afnemers en klanten snel te informeren over hun ondeugdelijke product. Daarnaast heeft de NVWA hen een maatregel opgelegd.

Onterechte leeftijdsaanduiding 0-3 jaar

Bij 14 treinsets werd onterecht een waarschuwing aangebracht dat het speelgoed niet geschikt zou zijn voor kinderen onder de 3 jaar. De NVWA heeft vaker bij verschillende onderzoeken geconstateerd dat de waarschuwing "niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar" wel eens wordt aangebracht op speelgoed dat zichtbaar wel bedoeld is voor die leeftijdscategorie. De strengere testen die gelden voor speelgoed voor de jongste kinderen worden hiermee mogelijk ontlopen. De NVWA adviseert ouders en verzorgers altijd de waarschuwing op de verpakking op te volgen, ook al lijkt het speelgoed nadrukkelijk bedoeld voor de jongste kinderen.

Onderzoeksopzet

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht of houten speelgoedtreintjes op de Nederlandse consumentenmarkt aan de EU-veiligheidseisen voldoen. Voor speelgoed bedoeld voor kinderen onder de 3 jaar gelden extra strenge eisen omdat het om een kwetsbare groep gaat. Bij het onderzoek is extra gelet op gevaar voor verslikken, verstikken en verstrikken door kleine onderdelen als balletjes, speelfiguren en koordjes. Ook zijn de lijmverbindingen van de houten treintjes getest. Die moeten tegen sabbelen, vallen en stoten kunnen. Extra aandacht bij het onderzoek was er ook voor kleine magneten. Wanneer deze loskomen en door kinderen worden ingeslikt, kunnen ze verkleving in het spijsverteringskanaal veroorzaken.

Wettelijke eisen

Speelgoed moet voldoen aan Europese veiligheidseisen; daardoor worden onveilige situaties voorkomen. Het gaat dan om de EU-Speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) en het Warenwetbesluit speelgoed 2011. Al eerder, in 2018-2019, onderzocht de NVWA de naleving van de wetgeving voor houten speelgoed. Toen bleek dat 41% van het onderzochte houten speelgoed 1 of meer tekortkomingen had. Deze onderzoeksresultaten en afzonderlijke meldingen over onveilige houten treintjes die bij de NVWA binnenkwamen, waren aanleiding voor een onderzoek in 2020, specifiek gericht op de veiligheid van houten treintjes.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).