Wat kan de NVWA zeggen over de niet onderzochte hoverboards? Voldoen die ook niet? Gaat de NVWA die nog onderzoeken?

De NVWA heeft geen informatie beschikbaar over niet onderzochte hoverboards en kan daar verder niets over zeggen.

De NVWA heeft bij de fabrikanten die nu in beeld zijn uitdrukkelijk verzocht om andere hoverboards met mogelijk vergelijkbare tekortkomingen niet meer te verhandelen tenzij ze zelf aantoonbaar hebben vastgesteld dat deze risico’s zich niet bij deze hoverboards kunnen voordoen.