Wat kwam er uit het onderzoek naar hoverboards 2018?

De belangrijkste tekortkoming is dat bij alle onderzochte hoverboards het laden niet stopt als de batterij is opgeladen. Dit leidt tot een verhoogde kans op een spontane ontbranding van de batterij.

Het onderzoek toonde aan dat diverse hoverboards ook nog andere tekortkomingen hadden zoals: geen temperatuurbeveiliging van de batterij; onvoldoende brandwerende behuizing; door scherpe onafgewerkte delen in het hoverboard kan de isolatie van de bekabeling worden beschadigd.

De NVWA heeft diverse merken en typen hoverboards onderzocht; die vormden een doorsnede van de meest gangbare aangeboden hoverboards in Nederland.