Q-bank

In de online database Q-bank vindt u beschrijvingen van organismen die schadelijk zijn voor cultuurgewassen en de groene ruimte. U kunt Q-bank gebruiken als diagnostisch hulpmiddel.

Q-bank is opgezet door het Nederlands Instituut voor vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP) van de NVWA, maar is nu overgedragen aan de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO).

In de online database zijn morfologische, moleculaire, fysiologische, biologische en ecologische informatie van bacteriën, schimmels, insecten, nematoden, fytoplasma’s, virussen en viroïden, en invasieve planten geïntegreerd.

Informatie in Q-bank is geverifieerd, dat wil zeggen gecontroleerd door vakspecialisten, en als referentiemateriaal beschikbaar in de aangesloten Europese collecties.

Wat is het doel van Q-bank?

Q-bank is opgezet als referentie- en identificatiedatabase voor fytosanitaire organisaties, zoals nationale plantenziektenkundige diensten, keuringsdiensten en commerciële laboratoria.

Referentiemateriaal, digitale sleutels, beschrijvingen en foto's zijn beschikbaar om quarantaineorganismen en andere schadelijke organismen snel en adequaat te kunnen detecteren, diagnosticeren en identificeren.

Deze beschrijvingen vormen een aanvulling op de soortinformatie (diagnostische protocollen, datasheets, verspreidingskaarten, PRA’s), die  andere organisaties zoals CABI en EPPO online beschikbaar stellen.

Van soorten die in Q-bank zijn opgenomen zijn exemplaren fysiek in de collecties beschikbaar en is moleculaire informatie en materiaal opvraagbaar. Bovendien kunnen onderzoekers direct moleculaire gegevens controleren ('blasten') tegen de sequenties die in Q-bank staan.

Wie beheert Q-bank?

Gegevens in Q-bank worden continu bijgewerkt door een team van diagnostische specialisten aangewezen door EPPO, waarin de volgende landen vertegenwoordigd zijn: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland.