Besmetting Ralstonia solanacearum in snijroos 2018

In april 2018 heeft de NVWA op een snijrozenbedrijf, in het ras ‘Lucky Red’ de bacterie Ralstonia solanacearum geconstateerd. Planten die besmet zijn met de bacterie moeten volgens de fytorichtlijn 2000/29/EG worden vernietigd. Het eliminatiescenario is dan ook in werking gezet en de besmette planten zijn onder toezicht van de NVWA geruimd.

Traceringsonderzoek van start

De NVWA is vervolgens een traceringsonderzoek begonnen naar de mogelijke herkomst van de besmetting. Via administratie van toeleveranciers van plantmateriaal zijn partijen uitgeleverd plantmateriaal gevolgd. Tijdens dit onderzoek werd bij 2 snijrozentelers in het ras Lucky Red een besmetting met Ralstonia solanacearum geconstateerd. Planten van andere rassen op deze bedrijven bleken niet geïnfecteerd. Ook deze besmette planten zijn gecontroleerd afgevoerd.

Herkomst onduidelijk

Ralstonia solanacearum is een plant pathogene bacterie met een brede waardplantenreeks (>200 waardplanten uit >50 plantenfamilies) die wijd verspreid over de wereld voorkomt. Er wordt momenteel onderscheid gemaakt tussen 4 zogenoemde fylotypen van dit bacteriecomplex, te herleiden naar hun oorsprongsgebied:

  • Azië
  • Amerikaans continent
  • Afrika
  • gebieden in en aan de Stille Oceaan

Tot 2018 betrof de Ralstonia solanacearum besmettingen in roos altijd fylotype I (oorsprong Azië). In 2018 komt uit het traceringsonderzoek echter ook het fylotype II naar voren (oorsprong Amerikaans continent). De aanwezigheid van zowel fylotype I als II maakt het onmogelijk om conclusies te trekken ten aanzien van de herkomst van de huidige besmettingen.

Het traceringsonderzoek is afgerond en er vind momenteel nog nader onderzoek plaats naar de fylotypen; de mate waarin en de mogelijkheden waarop deze in staat zijn om rozen te besmetten.