Systematiek vrijgave compartiment of productielocatie na besmetting met Ralstonia solanacearum

Nadat de bacterie Ralstonia solanacearum in een compartiment of op een productielocatie is geëlimineerd, wordt een aantal controles gedaan om vast te stellen dat de bacterie inderdaad niet meer aanwezig is.