Rol NVWA bij aanpak Ralstonia solanacearum in snijbloemen

Bij de aanpak van Ralstonia solanacearum in snijbloemen is de NVWA verantwoordelijk voor:

  • vaststellen van de omvang van de besmetting;
  • speuren naar de mogelijke besmettingsbron(nen);
  • opleggen van maatregelen om de besmetting en het risico op verspreiding in te perken;
  • toezien op het uitvoeren van de opgelegde maatregelen;
  • opleggen van maatregelen om de bacterie op te ruimen zodat een schone herstart van de teelt mogelijk is.

De NVWA werkt samen met alle betrokken bedrijven.