Aanpassing dienstverlening R&D Fyto in verband met Corona (12 november 2020)

Wilt u een vergunning aanvragen voor een fysieke verificatie-audit in het kader van R&D Fyto (Verordening (EU) 2019-829)? Houd er dan rekening mee dat het afgeven van deze vergunning langer kan duren dan normaal. Dit heeft te maken met de maatregelen in verband met het coronavirus.

Bedrijven en instellingen die onderzoek uitvoeren met organismen, planten, grond en groeimedia hebben een vergunning R&D Fyto nodig voor import, verkeer en onderzoek van risicodragende materialen. Daarmee bewaken we de plantgezondheid in Nederland. We beoordelen aanvragen op basis van Verordening (EU) 2019-829.

Aanpassingen audit vanwege COVID-19

Vanwege het coronavirus bestaat een audit op dit moment uit deze fasen:

  1. Een inhoudelijke beoordeling van de documentatie die u heeft aangeleverd. We vragen u om aanvullende registraties en procesdocumenten op te sturen.
  2. Een audit op afstand. We nemen contact met u op om meer inzicht te krijgen in registraties en documenten en voor het beoordelen van real-time beeldmateriaal. Op basis van de informatie en de ontwikkelingen rondom het coronavirus besluiten we of een audit ter plaatse nodig is en hoe deze eruit ziet.
  3. Eventueel een audit ter plaatse om de ruimten en/of de technische faciliteiten te beoordelen.

Procedure aanvragen audit ongewijzigd

Het aanvragen van een audit en de beoordeling gaat op dezelfde manier als u gewend bent. U dient een vergunningaanvraag digitaal in. Wij beoordelen aanvragen op fytosanitaire risico’s en inperkende maatregelen. Ook het verkrijgen van transportdocumenten (Letter of Authority, LoA’s) voor vergunde activiteiten en inspecties van onder (EU)2019-829 geïmporteerde zendingen blijft ongewijzigd.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met PD2008-61-EG@minlnv.nl.