Als ik een GGO vergunning heb, heb ik dan toch een vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) nodig om onderzoek te doen met quarantaine organismen?

Als u onderzoek wilt doen aan gemodificeerde quarantaine (waardige) organismen hebt u naast een GGO vergunning ook een vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) nodig. Een GGO-vergunning voor het werken met gemodificeerde plantpathogenen staat los van een vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) en is primair gericht op de inperking van milieurisico's van het werken met gemodificeerde materialen. Het doel, de risicobeoordeling en de vergunningsvoorwaarden verschillen van elkaar.

Dat betekent ook dat zowel de Categorie Fysische Inperking (ML-I, ML-II etcetera) voor de GGO-vergunning als de Biorisk Plant Class (BPL-I, BPL-II etcetera) voor de vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) gebruikt moeten worden in de documenten en als aanduiding op de deur.