Bij wie moet ik een vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) indienen?

U moet een vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) voor goedkeuring van activiteiten (import, verkeer en het gebruik van onder verboden vallende levende stadia van schadelijke organismen, planten en andere materialen, groeimedium en grond) vóóraf aanvragen bij de NVWA. U kunt uw aanvraag indienen via het online aanvraagformulier.