Ik importeer een plantje om in de tuin te zetten. Mag dit, of heb ik hiervoor een vergunning nodig?

Plantjes waarvoor invoerverboden gelden, mogen niet worden ingevoerd. De invoerverboden staat beschreven in de Fytorichtlijn 2000/29/EG Annex IV en V. Hiervoor bestaan ook geen vergunningen om dit plantmateriaal te mogen importeren. Import voor dit doel is dus verboden.