Ik importeer planten op sterk water heb ik dan een vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) nodig?

Voor import van planten op sterk water is geen vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) nodig. Voor import van materialen waarvan zeker is dat het niet meer levensvatbaar/ infectieus is gelden fytosanitair geen beperkingen en is geen vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) nodig. Bij twijfel over het al dan niet van toepassing zijn van beperkingen kan uitsluitsel bij de NVWA gevraagd worden.