Ik importeer reinculturen van organismen. Heb ik dan een vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) nodig?

Voor import van reinculturen van quarantaine(waardige) organismen geldt een invoerverbod en moet een vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) worden aangevraagd.