Kan ik als vergunninghouder zomaar risicodragend materiaal vallend onder verboden voor verkeer naar een relatie elders in de EU versturen?

Nee u mag als vergunninghouder niet zomaar risicodragend materiaal vallend onder verboden voor verkeer naar een relatie elders in de EU versturen. Verzending ervan is, net zoals bij import, alleen toegestaan nadat de verantwoordelijke officiƫle instantie van de lidstaat waar de activiteiten zullen worden uitgeoefend dit heeft goedgekeurd. Die goedkeuring moet per zending door de verzender voorrafgaand aan de verzending worden aangevraagd. Dit onder opgave van omschrijving van het materiaal, de zending en van naam en adres van de ontvangende instantie.

Na een check of de quarantainevoorzieningen ter plaatse voldoende zijn om de risico's te kunnen inperken kan door de ontvangende lidstaat een Letter of Autority (LoA) worden opgemaakt en verstuurd naar de autoriteit in het verzendende land. Dit ter informering en visering van de LOA, waarna de LoA ter beschikking wordt gesteld aan de verzender. De LoA moet de zending vergezellen.