Mogen meerdere rechtspersonen van één vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) gebruik maken?

Een vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) wordt afgegeven aan één rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verplichtingen die voortvloeien uit afgifte van de vergunning. Ook wanneer er door derden (namens een andere rechtspersoon) vergunde werkzaamheden uitgevoerd worden, is de vergunninghouder eindverantwoordelijk.