Wat moet ik doen wanneer ik mijn vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) wil uitbreiden met andere activiteiten of andere quarantaine (waardige) organismen of verboden materialen?

De vergunning R&D Fyto (2008/61/EG) is gebaseerd op beoordeling van risico's en noodzakelijke inperkingsmaatregelen. Bij wijzigingen wordt het aanvraagformulier ingevuld en opgestuurd naar de NVWA. Wijzigingen hierin kunnen het noodzakelijk maken dat de NVWA een nieuwe beoordeling doet en zo nodig andere vergunningsvoorwaarden (eisen) stelt. Afhankelijk van de aard van de uitbreiding wordt door de NVWA beoordeeld of het gaat om:

  1. Activiteiten met soortgelijke organismen en materialen als reeds eerder beoordeeld en goedgekeurd.
  2. Uitbreiding van de erkenning met andersoortige activiteiten en/of organismen/materialen.

In het aanvraagformulier wordt aangekruist: Inhoudelijke wijziging en/of uitbreiding van activiteiten en vervolgens de activiteit waarom het gaat. Er wordt voor zo'n beperkte aanpassing een lager tarief dan voor een nieuwe vergunningsaanvraag gehanteerd. In het 2e geval is een nieuwe beoordeling van risico's en de noodzakelijke benodigde inperking noodzakelijk, waarvoor de NVWA de gebruikelijke tarieven voor een (nieuwe) aanvraag hanteert. Houdt u in beide gevallen wel rekening met de termijn van 8 weken voor het verwerken van een aanvraag.