Welke kosten zijn gemoeid met het verkrijgen van een vergunning R&D Fyto (2008/61/EG)?

Een aanvraag 2008/61/EG brengt kosten (prijspeil 2017) met zich mee voor:

  1. Het ontvangen en behandelen van de aanvraag door de NVWA € 1.137,95.
  2. De verificatie van de aanvraag op locatie € 1.137,95.
  3. De eventuele afgifte van transportvergunningen voor het binnenbrengen van zendingen (€ 106,73) en uit te voeren importinspecties.
  4. Periodiek toezicht op naleving van de gestelde vergunningsvoorwaarden € 1.137,95.

Daarnaast moeten er op de locatie waar de activiteiten uitgevoerd gaan worden in veel gevallen ook aanpassingen/investeringen worden gedaan in faciliteiten voor het veilig werken. De aanpassingen/investeringen zijn sterk afhankelijk van de aard van de activiteiten en de bestaande bedrijfsinrichting.