Worden er kosten in rekening gebracht voor de behandeling van een R&D Fyto 2008/61/EG-aanvraag?

De kosten voor de behandeling van een aanvraag worden in rekening gebracht. De NVWA hanteert tarieven voor het behandelen van elke R&D Fyto 2008/61/EG-aanvraag (in behandeling nemen en beoordeling op volledigheid en verificatie van aanvraaggegevens) en bij goedkeuring op afgifte van de erkenning en de eventuele afgifte van transportdocumenten. Daarnaast brengt de NVWA ook kosten in rekening voor eventuele noodzakelijke importinspecties en de audits op naleving van de erkenningsvoorwaarden. Zie voor verdere informatie het tariefbesluit.

Voor de tarieven fytosanitair 2018, zie pagina 2 van de tarievenlijst ‘NVWA-tarieven fytosanitair’ onder het kopje certificaten en vergunningen

Voor de was-wordt tarieven 2017-2018, zie pagina 6 van de tarievenlijst ‘NVWA-tarieven was wordt 2017-2018