Wordt een 2008/61/EG- aanvraag door de NVWA vertrouwelijk behandeld?

Een aanvraag R&D Fyto (2008/61/EG) wordt door de NVWA vertrouwelijk behandeld, inclusief alle aangeleverde informatie. Uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor een adequate afhandeling en er sprake is van wettelijke verplichtingen en/of noodmaatregelen (EU), doet de NVWA mededelingen aan de daarbij betrokken instanties en/of hulpverleners.