Verzamelcentra (VC) toetsingspanel besproken gevallen

Overzicht van gevallen besproken in toetsingspanel verzamelcentra (VC) in de periode 24-2-2009 t/m 12-9-2013.