Handboeken eisen verzamelcentrum of R&O-plaats

De NVWA heeft handboeken opgesteld waarin staat waar een verzamelcentrum of een R&O-plaats aan moet voldoen: