Logboek veevervoer/ R&O-register

De NVWA heeft een Logboek veevervoer / R&O-register voor vervoerders ontwikkeld. Met het gebruik hiervan wordt tegemoet gekomen aan zowel de wettelijke verplichting van R&O-registratie uit de Regeling preventie, als aan de verplichte gegevensregistratie conform de Europese handelsrichtlijnen en de transportverordening. De vervoerder voldoet zo dus aan de algemene wettelijke eisen over de gegevensverstrekking aan de bevoegde autoriteit betreffende het vervoer van de dieren en de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel.

Het format van het door de NVWA verstrekte logboek veevervoer is niet verplichtend opgelegd. De inhoud is echter ook niet vrijblijvend. Een vervoerder kan zelf formulieren ontwikkelen en gebruiken om gegevens over het vervoer en de R&O te registreren. Alle gegevens uit het logboek veevervoer moeten echter wel altijd door de vervoerder aantoonbaar gemaakt kunnen worden. Het logboek zoals ontwikkeld door de NVWA is slechts een hulpmiddel. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van het bedrijfsleven om een registratieformulier aangeleverd te krijgen waarop alle te registreren gegevens bij elkaar in 1 formulier vermeld kunnen worden.

Download het Logboek veevervoer / R&O-register