R&O-plaatsen

Slachthuizen en verzamelcentra voor landbouwhuisdieren moeten beschikken over een erkende R&O-plaats. Slachthuizen met geringe capaciteit en primaire bedrijven moeten beschikken over een eenvoudige R&O-plaats. Voor gevogelte en broedeieren zijn er aangewezen R&O-plaatsen. Verder bestaan er vergunninghouders die beschikken over een door de Minister afgegeven vergunning om vervoermiddelen te reinigen en te ontsmetten op een, in de vergunning genoemde, erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.