Vergunninghouders

Er bestaan nog enkele exploitanten van kleine slachterijen zonder mogelijkheden voor een eigen wasplaats. Zij hebben een vergunning om elders te reinigen en te ontsmetten. Deze vergunningen blijven in tact onder de oude voorwaarden, maar er zullen geen nieuwe vergunningen meer worden uitgegeven. Ook een vergunninghouder moet zijn handelswijze voor de NVWA inzichtelijk maken.

In het dossier Reinigings- en ontsmettingsplaatsen leest u hoe de NVWA erkenning verleent, toezicht houdt op eenvoudige en erkende reinigings- en ontsmettingsplaatsen voor vervoermiddelen voor evenhoevigen en de R&O vergunning controleert.

Ter ondersteuning van het bedrijfsleven heeft de NVWA een Handboek eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaats en vergunninghouders (pdf) opgesteld. Dit handboek geeft invulling aan de gestelde open normen en de protocollaire eisen.