Individuele analyseresultaten van producten bemonsterd aan de buitengrens van de EU (januari 2016 - december 2016)

In dit document vindt u de individuele analyseresultaten van groente en fruit, bemonsterd aan de buitengrens van de EU januari 2016 - december 2016. Onderzocht is het gehalte residuen gewasbeschermingsmiddelen.