Jaarrapportages voedingsmiddelen

Wij controleren steeksproefsgewijs of op levensmiddelen niet te veel residuen van bestrijdingsmiddelen achterblijven. Dat doen we door monsters te nemen en te laten analyseren. Op deze pagina vindt u onze jaarlijkse onderzoeksresultaten.

Onderzoeksresultaten

terug naar Residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen

Individuele analyseresultaten 2017

Individuele analyseresultaten 2016