De NVWA controleert of een slachthuis dat ritueel slacht, is erkend met een speciale registratie en werkt volgens de regels. Zo’n slachthuis moet zich bij ons aanmelden.

In Nederland moet een dier dat wordt geslacht vóór het doden bewusteloos worden gemaakt (in vaktermen 'bedwelmd'). Een uitzondering op de regel is gemaakt voor slachten volgens de joodse of islamitische rites. Bij slachten, volgens de joodse of islamitische ritus, mag onder voorwaarden het dier zonder bedwelming worden geslacht. Zo moet het dier op een voorgeschreven wijze worden gefixeerd zodat het zich niet kan bewegen tijdens het toedienen van de halssnede. Bij de halssnede worden de halsslagaders doorsneden en verliest het dier eerst zijn bewustzijn en vervolgens het leven ten gevolge van het bloedverlies. Het bloedverlies dient dus snel en rijkelijk te zijn.

De NVWA spreekt over onbedwelmd versus bedwelmd slachten, omdat de NVWA niet toeziet op het al of niet correct volgen van de joodse of islamitische rites en omdat niet alle dieren die volgens joodse of islamitische rites worden geslacht onbedwelmd worden geslacht. Het is daarom niet logisch om over bedwelmd versus ritueel slachten te spreken.

Onbedwelmd slachten mag nooit buiten een erkend slachthuis plaatsvinden. Het is voor een particulier niet toegestaan dit zelf uit te voeren.