Naleefniveau rookvrije horeca najaar 2017 onderzoek INTRAVAL

In opdracht van de NVWA heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in het najaar van 2017 een deelmeting uitgevoerd.  In de meting is gekeken naar de mate waarin horecagelegenheden het rookverbod naleven. De resultaten staan in dit document.