Rookvrije horeca, inventarisatie naleefniveau - voorjaar 2014

Dit document toont de inventarisatie naleving rookvrije horeca - voorjaar 2014. Sinds 1 juli 2008 geldt in de horeca, sport-, kunst- en cultuursector een rookverbod. Op 6 juli 2011 komt er een versoepeling voor kleine cafés zonder personeel, mits ze voldoen aan een aantal criteria. Zo mogen ze over niet meer dan één horecalokaal beschikken. De vloeroppervlakte van dat lokaal mag niet groter zijn dan 70 vierkante meter. De bedrijfsactiviteit moet bijna geheel bestaan uit het schenken van alcoholhoudende drank. Cafés die hieraan voldoen en roken toestaan, zijn verplicht bij de ingang aan te geven dat ze een rookcafé zijn. Deze uitzonderingen komen na de op handen zijnde herziening van de Tabakswet weer te vervallen.