Etikettering en samenstelling van tabaksproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen

De Tabaks- en rookwarenwet stelt regels over de samenstelling en de etikettering van tabaksproducten of aanverwante producten (elektronische sigaretten en navulverpakkingen/patronen - beide met en zonder nicotine - en voor roken bestemde kruidenproducten).

Meer informatie over etikettering op de pagina Etikettering van non-foodproducten.

Bereid u voor op 20 mei 2019

Nu mag de gecombineerde gezondheidswaarschuwing (met afschrikwekkende foto en waarschuwende tekst) die op de achterkant moet staan, nog onder de plaats voor het accijnszegel worden weergegeven. Dit is een gevolg van de overgangstermijn (vrijstelling) zoals beschreven in artikel 10 van de Tabaksproductenrichtlijn 2014/40/EU (TPD). Op deze manier kunnen verpakkingen van tabaksproducten aan de Tabaks- en rookwarenwet voldoen.

Op 20 mei 2019 is deze overgangstermijn van 3 jaar voorbij en mogen alleen nog sigarettenverpakkingen worden geproduceerd én in de handel gebracht waarbij de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen bovenaan de voor- en achterzijde van een verpakkingseenheid en buitenverpakking zijn aangebracht.

Pas uw voorraadbeheersing aan en/of maak afspraken met uw toeleveranciers zodat u na 20 mei 2019 geen oude sigarettenverpakkingen meer in de handel brengt. Houd er rekening mee dat u, in aanloop naar 20 mei 2019, geen uitverkoop mag houden om de verpakkingen voor een lagere prijs aan te bieden. Vanwege onder andere het reclameverbod uit de Tabaks- en rookwarenwet is dit onmogelijk.

Zelfdovende sigaret

Sinds 17 november 2011 mogen in de Europese Unie alleen nog zelfdovende sigaretten (RIP-sigaret) worden verkocht. De zelfdovende sigaret moet de brandveiligheid vergroten. De markt moet voldoen aan de norm:

  • EN 16156: 2010 Sigaretten - Vaststellen van het ontstekend vermogen - Veiligheidseis
  • EN ISO 12863: 2010 Standaardbeproevingsmethode voor bepaling van het ontstekend vermogen van sigaretten.

Om te beoordelen of de fabrikanten zich aan deze nieuwe norm houden is in 2013 een marktonderzoek uitgevoerd. Er zijn 90 verschillende merken en typen sigaretten bemonsterd. Deze monsters zijn in opdracht van de NVWA door het RIVM via een screeningsmethode onderzocht. Van de 90 onderzochte monsters voldeed er 1 niet aan de norm.

Meer informatie: Factsheet Reduced Ignition Paper-sigaret