Grensoverschrijdende verkoop

Bent u een detaillist die vanuit Nederland tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen wilt aanbieden aan consumenten in de Europese Economische Ruimte (EER) dan hebt u te maken met grensoverschrijdende verkoop.

De Tabaksproductenrichtlijn biedt landen van de Europese Economische Ruimte de mogelijkheid om grensoverschrijdende verkoop van tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen te verbieden. Wanneer zij geen verbod invoeren, geldt er een registratieplicht voor detaillisten die grensoverschrijdende verkoop op afstand aanbieden. In Nederland geldt geen verbod op de grensoverschrijdende verkoop maar daarmee is wel vereist dat detaillisten die grensoverschrijdende verkoop aanbieden zich registreren bij de NVWA.

Dit houdt in dat detaillisten die grensoverschrijdende verkoop op afstand aanbieden zich moeten registreren bij de bevoegde autoriteit in het land van vestiging en in het land waar zich de daadwerkelijke of potentiële consument zich bevindt.

 • Detaillisten mogen geen grensoverschrijdende verkoop op afstand aanbieden aan consumenten die zich bevinden in landen van de Europese Economische Ruimte waar gekozen is voor een verbod op grensoverschrijdende verkoop.
 • Detaillisten zijn verplicht een leeftijdsverificatiesysteem te hanteren, dat op het tijdstip van aankoop nagaat of de koper voldoet aan de in het nationale recht van het land van bestemming voorgeschreven leeftijdsvereisten. Bij de aanmelding voor registratie moet een beschrijving van de details en de werking van het leeftijdsverificatiesysteem worden bijgevoegd (als PDF-bestand).
 • Een detaillist mag de verkoop op afstand pas aanbieden nadat hij een beschikking van de NVWA heeft ontvangen waarin is vermeld dat hij is geregistreerd.

Wilt u zich registreren als Nederlandse detaillist die grensoverschrijdende verkoop op afstand wilt aanbieden? Pagina Registratieformulier grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen.

Lijst met geregistreerde detaillisten

De NVWA is in het kader van de nieuwe wetgeving verplicht ervoor te zorgen dat consumenten toegang hebben tot de lijst van alle in Nederland geregistreerde detaillisten. Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd.

Verbod op grensoverschrijdende verkoop op afstand

In de volgende landen is grensoverschrijdende verkoop op afstand verboden:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk*
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Italië 
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Roemenië
 • Spanje

* voor de grensoverschrijdende verkoop van elektronische sigaretten en navulverpakkingen geldt een registratieplicht.

Toegestaan grensoverschrijdende verkoop op afstand

In de volgende landen is grensoverschrijdende verkoop op afstand toegestaan:

 • Denemarken
 • Duitsland
 • Frankrijk (alleen voor elektronische sigaretten, het grensoverschrijdend verkopen op afstand van tabaksproducten is niet toegestaan
 • Ierland
 • Malta
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Slowakije
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk / Noord-Ierland *
 • Zweden

Let op: in deze landen geldt een registratieplicht.

* voor Engeland, Schotland en Wales geldt geen registratieplicht.

Indien bekend, staat hieronder aangegeven waar u zich kunt registeren.

Van de overige landen binnen de Europese Economische Ruimte is op dit moment nog niet bekend of zij grensoverschrijdende verkoop op afstand toestaan of verbieden.